Bliv frivillig

Er du interesseret i at blive en af vores dyrebare frivillige, vil vi meget gerne høre fra dig!

Vi har behov for frivillige på tværs af alder og faglig baggrund, således at I kan matche de forskellige unge og supplere og inspirere hinanden.

De frivillige rekrutteres af projektkoordinator Barbette Stends, som også er de frivilliges sparringspartner i samtaleforløbet. Som frivillig gruppeleder forpligter du dig til at lede en samtalegruppe i mindst et halvt år.

Du får professionel gruppesupervision en gang om måneden og modtager uddannelse i hvordan du fører den gode gruppesamtale, den svære samtale, konflikthåndtering mm.