For unge

  • Har du familieproblemer?
  • Føler du, at dine omgivelser ikke forstår dig?
  • Føler du dig ensom eller udenfor?
  • Føler du dig svigtet?
  • Bliver du mobbet i skolen?
  • Vil du gerne have bedre selvværd?
  • Har du, eller nogen du kender været udsat for overgreb?
  • Har du, eller kender du nogen der har et misbrug?
  • Har du brug for at tale med nogen om dit liv?

-     så er en samtalegruppe noget for dig !

I Samtalegrupper KBH kan du tale om det, der er svært.
Vi er et gratis og anonymt tilbud til dig ml. 12-25 år.