Hvem er vi?

Samtalegrupper KBH er et “frivilligt socialt projekt”, som er oprettet i samarbejde mellem Ungdommens Vel og KFUM og KFUK i Sundby. Projektet opstod, fordi begge organisationer har erfaring for, at en åben samtale mellem unge og frivillige voksne kan medføre et betydelig øget selvværd og livsglæde hos unge.

Projektets værdigrundlag er, at “Hvert barn og ung er et unikt menneske, som har krav på at få netop den omsorg, inddragelse, anerkendelse, opdragelse, der er afgørende for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed”.

På den baggrund er formålet med Samtalegrupper KBH:

  • At være en anonym samtalemulighed for unge i alderen 12-25 år.
  • At forebygge og afhjælpe personlige følger af isolation og kriser hos unge.
  • At give unge hjælp til selvhjælp i en udviklingsproces frem mod større selvtillid.
  • At udgøre en henvisningsmulighed for voksne, der møder unge med identitetsproblemer.
  • At forebygge livstruende adfærd hos unge.

Samtalegrupper KBHs arbejde udføres af frivillige og ulønnede psykoterapeuter, psykologer og socialrådgivere. Aktiviteterne koordineres af få lønnede medarbejdere - en leder og en koordinator, hvis kontaktinformation findes under Kontakt.

Du kan også læse mere om projektet. Se venligst en kort Projektbeskrivelse her.